Workline - portál práce online, komunikace online a práce z domova

Pracovní právo - zákoník práce a práce z domova pro zaměstnance

Napsal: Michal Martoch

 

Znalost svých práv a povinností ve vztahu k zaměstnavateli je velice důležitá pro každého zaměstnance. V oblasti práce doma došlo v roce 2006 k úpravě zákoníku práce. Nový Zákoník práce č.262/2006 Sb. považuje práci z domova za plnohodnotnou práci. Tento článek přináší přehledně základní informace o jednotlivých bodech zákoníku práce.

 

Rozšířené znění článku na téma pracovní právo včetně některých paragrafů naleznete v části pracovní právo určené pro zaměstnavatele.

 

 

Změny na trhu práce

 

Evropská unie se v roce 2006 dohodla na změnách v zákonech, které by vedly k větší pružnosti na trhu práce, protože v dnešní době je často tradiční osmihodinová pracovní doba na pracovišti zaměstnavatele považována za neefektivní. Ukazuje se, že firmy mají velký zájem na snižování nákladů a zvyšování produktivity práce. Tento přístup je nutné také vyvážit zvyšováním kvality života každého zaměstnance. 


Jednotlivé členské státy EU se zavázaly, že do svých zákoníků práce zahrnou nebo upraví pružné formy práce:

 • Práce na dobu určitou
 • Práce na částečný pracovní úvazek
 • Práce v nerovnoměrně rozvržené pracovní době
 • Práce při pružné pracovní době
 • Práce doma - práce z domova - homeworking
 • Práce online - teleworking - práce na dálku
 • Agenturní zaměstnávání


Práce  z domova je sen mnoha lidí. Zákoník práce slouží k ochraně zaměstnanců i zaměstnavatelů. A úpravy Zákoníku práce v oblasti práce doma jsou nové a lze tedy předpokládat, že budou upravovány podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů i zaměstnanců.

 

 

Hlavní pojmy

Práce z domova (homeworking) – zaměstnanec pracuje na jiném trvalém místě mimo pracoviště zaměstnavatele

Práce na dálku (teleworking - práce online) – výměna pokynů i výsledků práce probíhá prostřednictvím telekomunikačního kontaktu. Při práci na dálku zaměstnanec nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale v terénu. Tento druh práce vykonávají zejména zaměstnanci, kteří zastupují firmu, popřípadě pracují u jednotlivých zákazníků mimo objekty zaměstnavatele. Nemusí se tedy jednat o klasickou práci doma.

 

Práva a příležitosti zaměstnance

 

Místo výkonu práce nebo kombinace několika míst

V pracovní smlouvě je možné mít několik míst výkonu práce. Může se jednat o kombinaci kancelář zaměstnavatele a byt zaměstnance nebo místo u zákazníka. Záleží na konkrétní dohodě, možnostech a požadavcích zaměstnavatele.


Všechna místa výkonu práce musí být definována v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel toho může vhodně využít v případě mimořádných situací jako rekonstrukce či havárie na pracovišti. Zaměstnanec může po vzájemné dohodě vykonávat práci z domova. Podobně je možné tuto právní úpravu využít i v případě intelektuálních zaměstnanců, kteří po ukončení pracovní doby na pracovišti pokračují ve výkonu práce doma.


Délka a rozdělení pracovní doby při práci z domova

V pracovní smlouvě je možné stanovit individuální délku týdenní pracovní doby, která je pro plný úvazek v současné době maximálně 40 hodin týdně. Se zaměstnavatelem je možné domluvit individuální rozdělení pracovní doby (odkaz na příklad), na základě možností zaměstnance. Pro efektivní práci je vhodné pracovat podle své výkonnosti a vlastních biorytmů.


Stanovení pracovních podmínek práce z domova

Povinností zaměstnavatele je vytvářet podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Zaměstnavatel může po dohodě na své náklady provést:

 

 • zlepšení vzhledu domácího pracoviště nebo vytvoření domácí kanceláře
 • zřízení a zlepšení zařízení pro zaměstnance,
 • zajistit pracovně lékařskou péči


Pokuste se dohodnout se zaměstnavatelem na financování nebo spolufinancování vašeho domácího pracoviště.

 

Náhrada nákladů zaměstnance v souvislosti s výkonem práce z domova

Při práci doma je typické používat pro práci vlastní vybavení. Při intelektuální činnosti to bude nejčastěji software a hardware, při jiné činnosti pak nejrůznější nástroje a nářadí. Podobně vznikají zaměstnanci i další náklady (energie, telekomunikační poplatky, atd.). Ve všech případech platí zásada, že náklady hradí zaměstnavatel. V pracovní smlouvě je možné dohodnout spoluúčast zaměstnance podle skutečné situace.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví v případě práce z domova

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nový Zákoník práce nepřipouští žádnou výjimku z povinností zaměstnavatele k zaměstnanci. Vzhledem k povaze práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele není objektivně možné, aby zaměstnavatel všechny uložené povinnosti beze zbytku plnil.


Očekává se maximální ochota zaměstnance při plnění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Je vhodné tyto body začlenit do pracovní smlouvy. Zaměstnanec musí zaměstnavateli umožnit kontrolu místa, kde bude pracovat. Náklady na vytvoření bezpečného pracovního místa nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.


Při pracovním úrazu není důležité, kde se pracovník nacházel, ale zda v okamžiku úrazu vykonával pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Pracovním úrazem bude ale také úraz, který se zaměstnanci stal při přípravě na vykonávání práce.


Negativní rozdíly práce z domova oproti práci u zaměstnavatele

 • Zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy, platu, příplatek nebo náhradní volno:
  • za práci přesčas
  • při práci ve svátek
  • při důležitých osobních překážkách v práci
 • Zaměstnanec odpovídá za způsobenou škodu zaměstnavateli stejně, jako zaměstnanec v klasickém pracovním poměru. I kdyby mu s prací pomáhali například rodinní příslušníci, zodpovídá za způsobenou škodu zaměstnanec.


Vždy záleží na konkrétním zaměstnavateli, jestli se domluvíte na určitých výhodách navíc či nikoliv. Nejdůležitější je si uvědomit, co vám práce z domova přinese. Je vhodné se zaměstnavatelem vést diskusi, co je a není možné. Zákoník práce má sloužit především na ochranu proti zneužívání situace. Řadu věcí je vždy možné dojednat individuálně.

 

 

Zpět na úvodní stránku Průvodce

 

 
 

 

   

 

 

Zasílání novinek

Pravidelné  články, zprávy a informace ze světa práce a komunikace na dálku přes Internet nebo práce z domova (přibližně 1x měsíčně). Zasílání nabídek práce z domova a online služeb.

 

Váš e-mail:

 

Respektujeme vaše soukromí a proto chráníme vaše osobní údaje.

 

 

 

Chcete být úspěšní anebo ušetřit čas i náklady?

 

Využivejte online služby, jejichž seznam naleznete v přehledném katalogu nebo si nechte vytvořit databázovou online aplikaci přímo na míru. Online školení a webináře vám pomohou získat informace nebo vzdělání na dálku přímo z kanceláře nebo domova. Podnikatelům, firmám a institucím ušetří značné náklady videokonference a telekonference či Google Apps, které vám zavedeme na míru. Získáte tak kvalitní nástroje pro efektivní práci a komunikaci online nebo provozování úspěšné práce z domova. Portál Workline přináší komplexní informace i řešení a je v ČR jediný svého druhu.

 

 

7 důvodů pro spolupráci s námi

1. Ušetříme vám až 70 % nákladů za vývoj online aplikací. Zkrátíme dobu vývoje aplikace o polovinu. Více...

 

2. Snížíme náklady až o 55 % při přechodu ze software na online řešení od firem Google nebo Microsoft. Více...

 

3. Zvýšíme efektivitu vašich obchodníků či zaměstnanců pomocí online schůzek (videokonference a telekonference). Více...

 

4. Zpřístupníme vaše školení většímu počtu posluchačů. Řešení bez nákladů na pronájem školicích místností. Více...

 

5. 25 miliónů lidí v USA pracuje na dálku. Pomůžeme vaší firmě následovat tento trend. Více...

 

6. Námi doporučované nástroje a postupy sami využíváme. Ověřeno 3 roky v praxi.

 

7. Naše konzultanty citoval například iDNES.cz, Hospodářské noviny, Penize.cz a další média.. Více...

 

Přečtěte si náš příběh

 

Reference

 

"S produktem Google Apps i jeho zavedením jsme spokojeni. Pomáhá nám v lepší organizaci jako je sdílení harmonogramu a dokumentů. Uvítali jsme i nové rozhraní pro vyřizování emailů. Především orientace ve starých emailech je mnohem rychlejší a úspěšnější."

 

Ing. Jiří Štěpán

jednatel společnosti Brio

 

Zobrazit další vyjádření zákazníků

 

 

 

Reference účastníků webinářů

Webinář: Jak najít a rozvíjet svůj talent a silné stránky

 

"S webinářem jsem byla velice spokojena. Výborný start do budoucna. Takové nakopnutí a uvědomění si, jak je talent bez píle a rozvíjení pouhou další vlastností a to je velká škoda. Doporučuji všem, kteří si chtějí ujasnit, co je bude v životě naplňovat. Chci určitě navázat dalším webinářem a doufám i osobní konzultací šitou na míru... určitě mě to někam posunulo. Také forma byla super, hezky doma v teple..."

 

Andrea Svaková

Sledujte nás:


 

 

Ochrana soukromí        2012 © Idealine Solutions s.r.o.        Mapa stránek      Inzerujte s námi

 

 

 

 

    Partneři: