Workline - portál práce online, komunikace online a práce z domova

Směrnice a pravidla pro novináře 

Všechny texty z portálu Workline je možno krátce citovat s uvedením zdroje v kterémkoliv tištěném, elektronickém, audiovizuálním nebo jiném médiu. Výjimku tvoří pouze tiskové zprávy, které lze citovat v libovolné délce. Veškeré ostatní citace, jejichž délka by přesahovala jeden odstavec původního textu, jakož i jakékoliv užití grafiky, fotografií nebo jiného obsahu, musí předem schválit provozovatel portálu, který je výhradním vlastníkem obsahu portálu.


Veškerý
citovaný či přejatý obsah musí být zřetelně oddělen od ostatního obsahu a to např. uvozovkami na začátku a konci citace nebo volným místem kolem samostatného odstavce. V bezprostřední blízkosti musí být rovněž uvedeno celé jméno autora obsahu (nebo jím užitý pseudonym) a zdroj:

 

  • Pro elektronická média s podporou odkazů uvádějte jako zdroj hypertextový odkaz portál Workline, jehož cílovou adresou bude buď úvodní stránka portálu http://www.workline.cz nebo adresa té stránky portálu, z níž byly citace či obsah přejaty.

 

  • Ve všech ostatních případech uvádějte jako zdroj: "Workline - portál pro spolupráci, komunikaci online a práci z domova – www.workline.cz"


Standardní hypertextové odkazování na stránky portálu v prostředí Internetu je povoleno bez jakéhokoliv omezení.

 

 

Sledujte nás:


 

 

Ochrana soukromí        2012 © Idealine Solutions s.r.o.        Mapa stránek      Inzerujte s námi

 

 

 

 

    Partneři: